חדש בצביריס

.

מרפאת הכאב של צבי איציקוביץ 

טיפול בכאבים עם נגיעות של התבוננות המקור הכאב

הגעת כואב ←יצאת מחייך

הקלה בכאב תורגש כבר בטיפול הראשון